Tijdens de stage

De opleidingsverplichtingen gedurende de stageperiode zijn onder te verdelen in:

  1. de Beroepsopleiding;
  2. lokale opleidingsvereisten;
  3. praktijk- en proceservaring.

Beroepsopleiding

Vanwege de duur van de arbeidscontracten (in de regel: drie jaar en drie maanden) is het van belang dat de Beroepsopleiding zo spoedig mogelijk wordt gestart nádat beëdiging heeft plaatsgevonden.

Aanmelden voor de Beroepsopleiding gaat via een afspraak met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde van het arrondissement Gelderland. Een kennismakingsgesprek volgt, waarbij ook de deken en de adjunct-secretaris aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek ontvang je het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding. De aanmelding moet bij de afdeling Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten uiterlijk 31 december ontvangen zijn om deel te nemen aan de voorjaarscyclus (start in maart) en uiterlijk 30 juni om deel te nemen aan de najaarscyclus (start in september).

De Beroepsopleiding duurt drie jaar, waarbij een Master en een Minor dienen te worden gevolgd, waarbij de keuze bestaat tussen civielrecht, bestuursrecht en strafrecht. Ook is er veel aandacht voor beroepsethiek, -attitude en -vaardigheden. De meeste vakken worden afgesloten met een tentamen. Bovendien moet voor het bijwonen van de lesdagen huiswerk worden gemaakt in een digitale leeromgeving.

De beroepsopleiding van de leden van de Jonge Balie wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Indien je vragen over de beroepsopleiding hebt, kun je contact opnemen met de NOvA. De NOvA is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 070 - 335 35 55 of per e-mail op het adres opl@advocatenorde.nl . Zie verder: www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Lokale opleidingsvereisten

Voor stagiaires die op of na 1 maart 2013 zijn beëdigd, geldt het formulier dat je hier kan downloaden.

In totaal dienen minimaal 14 punten (stempels) te worden behaald:

  • 4 punten voor actieve deelname aan pleitoefeningen of pleitwedstrijden (verplicht).
  • 6 punten (minimaal) te behalen door het bijwonen van 5 lezingen, waarvoor geldt dat een lezing één uur duurt en één punt oplevert, en éénmaal het bijwonen van de Jaarvergadering van de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland (1 punt);
  • 4 punten (minimaal) te behalen door het bijwonen van andere educatieve activiteiten zoals de politie- en/of deurwaardersmeeloopdagen (1 punt), het landelijke SJBN-congres (bij aanwezigheid van minimaal twee dagdelen 2 punten)), het Van Swaaij CassatieJeeBee Dictee (1 punt) of het Forum (1 punt).

Praktijk- en proceservaring

De Raad van de Orde eist verder dat iedere advocaat-stagiair de nodige praktijk- en proceservaring opdoet tijdens zijn of haar stageperiode. De minimumvereisten luiden als volgt:

  • Tijdens de stageperiode moet de advocaat-stagiair minstens vijf keer in rechte hebben opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie). Uitgangspunt daarbij is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation mag éénmaal meetellen.
  • Tijdens de stageperiode moet je minstens tien processtukken hebben vervaardigd;

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland