Pleitoefeningen

Deelname aan de pleitoefeningen is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de stageverklaring te krijgen. De pleitoefeningen vinden altijd plaats in een van de vestigingen van de Rechtbank Gelderland en worden georganiseerd door een bestuurslid van de Jonge Balie Gelderland (portefeuillehouder pleitoefeningen). Je ontvangt circa drie maanden voorafgaand aan de pleitoefeningen een oproep van de portefeuillehouder. Deelname is verplicht. Afzegging van deelname aan de pleitoefeningen is in beginsel niet mogelijk zonder dringende redenen.
De opzet van deze oefening is dat twee stagiaires aan de hand van een hen ter beschikking gestelde casuspositie een pleidooi houden voor de rechtbank, bestaande uit een lid van de rechtelijke macht en de twee patronen van de betreffende stagiaires. De pleidooien worden door de twee patronen (die dan als rechters fungeren) en de rechter als voldoende of onvoldoende beoordeeld. Indien geen voldoende wordt behaald, zal de desbetreffende pleiter opnieuw moeten deelnemen aan de pleitoefeningen.

Door aan de Oostelijke Pleitwedstrijden mee te doen kan een vrijstelling worden verdiend voor de pleitoefeningen.

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland