Na de stage

Na afronding van de advocaat-stage ontvangt de advocaat-stagiair zijn of haar stageverklaring. Nadien is iedere advocaat op grond van artikel 4.4 van de Verordening op de Advocatuur verplicht om jaarlijks 20 permanente opleidingspunten (PO punten) te halen, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op juridische activiteiten op een voor zijn of haar praktijk relevant rechtsgebied.

Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:

a. ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
– het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
– de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
– het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft, en
– indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
b. ieder half uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gegeven dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt;
c. iedere 500 woorden van een juridisch artikel dat hij heeft geschreven en dat is gepubliceerd in de rechtsliteratuur;d. andere activiteiten, waarvoor de algemene raad nadere regels kan stellen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.
d. andere activiteiten, waarvoor de algemene raad nadere regels kan stellen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland