Fusie

Aanleiding tot een fusie

De herindeling van de gerechtelijke kaart heeft voor de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen aanleiding gevormd de positie en het nut van twee zelfstandige Jonge Balies onder de loep te nemen. In het bestuursjaar 2013-2014 is er uitgebreid met de Raad van Toezicht en beide Jonge Balies gesproken over een mogelijke fusie. Beide Jonge Balies en de Raad van Toezicht zijn tot de conclusie gekomen dat één Jonge Balie Gelderland beter aansluit bij het nieuw gevormde arrondissement Gelderland, meer slagkracht heeft en dat het contact met de Raad van Toezicht, dat essentieel is voor de Jonge Balie, gemakkelijker verloopt met één Jonge Balie.

Uitgangspunten nieuwe vereniging

Het behoud van het unieke karakter van de Jonge Balie Arnhem en Zutphen is voor de besturen een absolute voorwaarde geweest voor een fusie. De Jonge Balie Gelderland dient een actieve vereniging met betrokken leden en mooie, goedbezochte evenementen te zijn en te blijven. De vertrouwde activiteiten van de Jonge Balie Arnhem (zoals het JeeBeeDictee, het Forum, maar ook de buitenlandse reis, het zeilweekend en de skireis) zullen vanaf juni 2014 nog gewoon georganiseerd worden. Dit geldt ook voor de vertrouwde activiteiten uit Zutphen, zoals de zomerreis en de borrel na afloop van de lezingen. Het enige verschil is eigenlijk de hoeveelheid leden. De Jonge Balie Gelderland zal uit geografisch oogpunt gecentreerd worden in Arnhem en ook de goedbezochte Tweede Vrijdag van de Maandborrels blijven bestaan. Incidenteel zullen activiteiten worden georganiseerd in Nijmegen en Zutphen.

Met betrekking tot de educatieve activiteiten geldt dat het bestuur een zestal lezingen per verenigingsjaar zal verzorgen. Deze lezingen zullen naar verwachting viermaal in Arnhem en eenmaal in Zutphen en Nijmegen worden georganiseerd (meer informatie onder het kopje ‘opleiding’ en ‘educatieve’ activiteiten). Daarnaast zal het bestuur van de Jonge Balie politie- en deurwaardersmeeloopdagen en de verplichte pleitoefeningen organiseren.

De statuten van de Jonge Balie Gelderland treft u hier aan.

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland