Jonge Balie Forum

20 January 2023

We hebben er even op moeten wachten, maar op vrijdag 20 januari 2023 is het zover: het Jonge Balie Forum 2023! Het thema van dit jaar is ‘de rol van het recht bij klimaatbescherming’.

Aanmelden kan tot 17 januari a.s. via het invullen van het aanmeldingsformulier hieronder. Deelname aan het Forum is kosteloos en levert één educatieve stempel op.

Thema
Voor het Forum 2023 is een urgent en actueel thema gekozen dat de komende jaren een steeds grotere rol zal spelen in de praktijk van vele (jonge) advocaten en in het maatschappelijk debat. Het thema ziet op het recht en de rol daarvan bij klimaat(bescherming). Tijdens het Forum wordt gestreefd naar het (doen) aanwakkeren van een vruchtbare discussie over de rol van het recht bij klimaatbescherming. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo komen de rol van de rechter, milieuorganisaties, de (energie)consument en de agrarische sector aan bod.

Deelnemers
Het Forum wordt in goede banen geleid door discussieleider Peter Goumans. Peter Goumans is advocaat bij Hekkelman advocaten. Panelleden Kars de Graaf, Johan Vollenbroek, Jeroen Rheinfeld en Sjoerd Kalisvaart zullen het onderwerp belichten vanuit verschillende standpunten. Aan de hand van diverse stellingen wordt een plenair debat gevoerd tussen de panelleden en het publiek.

Kars de Graaf is als hoogleraar Bestuursrecht en Duurzaamheid werkzaam bij de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast bekleedt hij tal van nevenfuncties. Zo is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij zal de rol van de rechter bij klimaatbescherming bespreken.

Johan Vollenbroek studeerde af in scheikunde en werkte als milieuadviseur voor Royal Haskoning. In de jaren 1990 richtte hij MOB (Mobilisation for the environment). MOB werd landelijk bekend toen het samen met twee andere organisaties beroep aantekende tegen het PAS. Hij zal het onderwerp van het Forum benaderen vanuit de rol van milieuorganisaties.

Jeroen Rheinfeld is als vennoot verbonden aan FBN juristen. Hij is gespecialiseerd in de registergoederenpraktijk en specifiek het agrarisch recht. Hij is als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zal spreken over de rol van de agrarische sector bij klimaatbescherming.

Sjoerd Kalisvaart is als promovendus verbonden aan het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability. Hij promoveert op consumentenbescherming binnen de energiesector, in het bijzonder op de elektriciteitsmarkt. Hij zal spreken over de bescherming van de positie van de energieconsument op de energiemarkt door de rechter.

Aanmelden

De inschrijving is helaas gesloten!

Deel deze activiteit

Details

  • Date: 20 January 2023
  • Time: