SJBN Congres 2022 @ Utrecht

3 November 2022 @ 09:00 - 4 November 2022 @ 12:00

Thema: Nothing but the Truth

Informatie

‘The truth, the whole truth, and nothing but the truth’, met deze zinsnede wordt wereldwijd, vertaald in diverse talen, voor recht verklaard dat men de waarheid zal spreken. Ook in Nederland belooft een getuige om ‘de gehele waarheid en niets anders dan de waarheid’ te verklaren.

Maar wat is de ‘waarheid’? Hoe achterhaal je wat waarheid is? Is de waarheid voor iedereen gelijk? En in het verlengde daarvan, hoe kan je mensen overtuigen van jouw ‘waarheid’? Zowel in onze praktijk, als daarbuiten, worden wij dagelijks met deze vragen geconfronteerd.

Het SJBN Congres zal dit jaar in het teken staan van de waarheid, in al haar facetten. Tijdens het congres zal gesproken worden over diverse thema’s, zoals waarheidsvinding en alternatieve waarheden (ook wel ‘fake news’). Ook de rol van lichaamstaal zal aan bod komen. Verder zal gesproken worden over interne onderzoeken door advocatenkantoren en komt het waarheidsaspect binnen oorlogsvoering aan bod. Al met al genoeg materie voor een leerzame dag. Dat het een prachtig congres zal worden, is dan ook the truth, the whole truth, and nothing but the truth!

Het SJBN Congres vindt dit jaar plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 november. Het congres zal plaatsvinden in TivoliVredenburg te Utrecht. Inschrijven voor dit congres kan via de website (www.jongebaliecongres.nl). Let op: inschrijven kan tot en met 1 oktober a.s.

Deel deze activiteit

Details

  • Date: 3 November 2022 - 4 November 2022
  • Time: 09:00 - 12:00