Digitale jaarvergadering Orde van Advocaten

18 June 2020 @ 15:00 - 17:30

Op donderdag 18 juni 2020 vindt om 15.00 uur de digitale jaarvergadering van de Orde van Advocaten Gelderland plaats. De Raad van de Orde heeft u begin maart jl. geïnformeerd dat de jaarvergadering van de Gelderse orde op 19 maart 2020 in Musis in verband met de risico’s van het coronavirus niet door kon gaan. Er is toen een nieuwe datum, 18 juni a.s., gekozen en aan u gecommuniceerd. Op 26 mei jl. heeft de raad in verband met de gezondheidsrisico’s besloten dat de jaarvergadering op die datum digitaal zal worden gehouden en dat uitsluitend de vaste agendapunten van het huishoudelijke gedeelte aan de orde zullen komen. Het informele gedeelte van de jaarvergadering zal dus helaas geen doorgang vinden. Uiteraard betreuren wij het ontzettend dat wij u dit jaar niet in levende lijve op onze jaarvergadering kunnen ontmoeten.

Wij hopen zeer dat de Gelderse balie in maart 2021 wel weer bij elkaar kan komen.

De agenda kunt u via deze link downloaden [agenda jaarvergadering 18 juni 2020.pdf.]. De vergadering start om 15:00 uur. Het jaarverslag over het ordejaar 2019, de notulen van de jaarvergadering van 15 maart 2019, het financieel jaarverslag over 2019 en de begroting voor het ordejaar 2020 met voorstel voor de inkomenscategorieën en de financiële bijdragen, kunt u vanaf één week voor de vergadering inzien op onze website (na inlog met een Advocatenpas): http://www.advocatenorde-gelderland.nl/.

De link naar de digitale vergadering en nadere informatie over de wijze waarop u (interactief) aan de vergadering kunt deelnemen ontvangt u tijdig voorafgaand aan de jaarvergadering op 18 juni a.s. De digitale jaarvergadering betreft een stempelactiviteit.

Wij hopen u in groten getale digitaal te treffen op 18 juni a.s.

Deel deze activiteit

Details

  • Date: 18 June 2020
  • Time: 15:00 - 17:30