ALV

5 June 2020 @ 17:00 - 19:00

Op vrijdag 5 juni 2020 om 17:00 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van De
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland (de “ALV”).

Door de uitbraak van het COVID-19 virus (het “coronavirus”) ziet het bestuur zich genoodzaakt de
ALV anders vorm te geven dan voorgaande jaren. Conform de Wet tijdelijke voorzieningen op het
terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (de
“Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid”) hebben leden dit jaar geen fysieke toegang tot de
ALV, maar wordt de ALV elektronisch toegankelijk gemaakt. Alleen de kascommissie en het bestuur
zullen met inachtneming van de RIVM-regels fysiek bijeenkomen.

Leden ontvangen verdere instructies voor deelname aan de ALV per e-mail.

Deel deze activiteit

Details

  • Date: 5 June 2020
  • Time: 17:00 - 19:00