Interesseformulier

Een vereniging als de onze draait op actieve leden. Lijkt het jou leuk om één van de activiteiten te organiseren? Omdat we als bestuur niet altijd precies weten wie er actief wil worden binnen de Balie, kun je dit op het interesseformulier aangeven.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Zend het ingevulde formulier per post of e-mail naar de portefeuillehouder commissies, Thijs van Tilburg

Mr. T.T.P. van Tilburg (Thijs)
Nysingh
Vosselmanstraat 1
7311 CL Apeldoorn
T +31 (0)88 752 00 00
E:

Agenda

Contact

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland