De opleidingsverplichtingen gedurende de stageperiode zijn onder te verdelen in drie onderdelen:

  1. de Beroepsopleiding Advocaten;
  2. lokale opleidingsvereisten; en
  3. praktijk- en proceservaring.

Beroepsopleiding Advocaten

Zo spoedig mogelijk na je beëdiging moet met de Beroepsopleiding Advocaten worden begonnen. Om je aan te melden voor de Beroepsopleiding dien je een afspraak te maken met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde van het arrondissement Gelderland voor een kennismakingsgesprek. In principe zullen hierbij ook de deken en de adjunct-secretaris aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek ontvang je het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding. De aanmelding moet bij de afdeling Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten uiterlijk 31 december ontvangen zijn om deel te nemen aan de voorjaarscyclus (start in maart) en uiterlijk 30 juni om deel te nemen aan de najaarscyclus (start in september).

De Beroepsopleiding duurt drie jaar, waarbij een Master en een Minor dienen te worden gevolgd, waarbij de keuze bestaat tussen civielrecht, bestuursrecht en strafrecht. Ook is er veel aandacht voor beroepsethiek, -attitude en -vaardigheden. De meeste vakken worden afgesloten met een examen. Bovendien moet voor het bijwonen van de lesdagen huiswerk worden gemaakt in een digitale leeromgeving.

De beroepsopleiding van de leden van de Jonge Balie wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor vragen kun je contact opnemen met de NOvA. Als je meer wilt weden over de inhoud van de opleiding, dan kun je surfen naar de website van de Beroepsopleiding Advocaten (BA).

Lokale opleidingsvereisten

Om aan je lokale opleidingsvereisten te voldoen, moet je deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de Jonge Balie Gelderland en de Orde van Advocaten Gelderland. Je dient een aantal lezingen bij te wonen, deel te nemen aan educatieve activiteiten (zoals het Forum, het JeeBee Dictee of de meeloopdagen), de jaarvergadering van de Raad van de Orde van Advocaten Gelderland bij te wonen en mee te doen aan de pleitoefeningen (of de pleitwedstrijd).

Bewijs van deelname wordt vastgelegd op je opleidingsformulier (stempelformulier). Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaren van het formulier en het tijdig deelnemen aan activiteiten. Stempels haal je op bij het bestuur van de Jonge Balie Gelderland na iedere activiteit.

Voor sociale evenementen en gezelligheidsactiviteiten zoals het Zeilweekend of Tweede Vrijdag van de Maand-borrels, zijn geen stempels te verdienen. Die activiteiten zijn vrijblijvend. Gelukkig heb jij geen extra incentive nodig om aan zulke toffe activiteiten mee te doen, tóch?

Praktijk- en proceservaring

Als minimum voor de praktijk- en proceservaring stelt de Raad van de Orde de volgende vereisten:

  • Procespunten: tijdens de stageperiode moet je minstens vijf keer in rechte hebben opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie). Uitgangspunt daarbij is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation mag éénmaal meetellen als een optreden in rechte;
  • Processtukken: tijdens de stageperiode moet je minstens tien processtukken hebben vervaardigd; en
  • Rechtsgebieden: tijdens de stageperiode doe je ten minste op twee rechtsgebieden ervaring op.

Agenda en aanmelden

Volgende borrel

13Dagen
15Uren
59Minuten
33Seconden

Jonge Balie sponsor

logo-dirkzwager

Social media