Jonge Balie Gelderland

De Vereniging Jonge Balie Gelderland is dé vereniging voor jonge advocaten binnen het arrondissement Gelderland. Jonge advocaten worden bij hun beëdiging lid van de Jonge Balie. Het ledenbestand bestaat dan ook vooral uit advocaten die minder dan zes jaar als advocaat werkzaam zijn. Ook voor leden die al langer advocaat zijn is het uiteraard mogelijk om als (buitengewoon) lid aan de Jonge Balie Gelderland verbonden te blijven.

De Jonge Balie organiseert veel activiteiten, zowel op educatief als op sociaal vlak. Van lezingen tot politie- en deurwaardersmeeloopdagen en van borrels tot zeilweekend en een buitenlandse reis. Via lezingen en educatieve activiteiten kunnen (verplichte) stempels worden behaald om te voldoen aan de opleidingsvereisten van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland. UPDATE in verband met het coronavirus: zie hieronder welke gevolgen het coronavirus heeft voor de activiteiten van de Balie.

Leden van de Jonge Balie kunnen uiteraard ook terecht bij het bestuur voor vragen over de Beroepsopleiding, lokale opleidingsvereisten en andere vragen of problemen die spelen in de dagelijkse praktijk.

Interesse in een bestuursfunctie of een commissie binnen de Jonge Balie?
Vul dan het interesseformulier in

Corona update

Corona houdt ons allen bezig. Helaas heeft de huidige pandemie ook gevolgen voor de activiteiten van de Jonge Balie. Hieronder een overzicht.

JB-reis naar Berlijn
Vanwege de in Nederland en Duitsland afgegeven overheidsmaatregelen is het niet mogelijk om de reis in die periode te laten plaatsvinden. De reiscommissie en het bestuur hebben gezamenlijk de mogelijkheid onderzocht om de reis naar Berlijn naar het najaar van 2020 te verplaatsen. Helaas zijn wij uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing naar het najaar van 2020 om verschillende (praktische) redenen niet wenselijk c.q. niet uitvoerbaar is. Allereerst is het opleidingsrooster van de Beroepsopleiding Advocaten in het najaar dusdanig gevuld, dat er geen datum is in het najaar dat er geen opleidingsverplichtingen zijn en de geplande accommodatie beschikbaar is. Dit betekent dat wij als wij de reis zouden verplaatsen, een aantal cohorten per definitie moeten teleurstellen. Daarbij neemt de grote mate van onzekerheid over het verloop van het Coronavirus met zich dat op dit moment onduidelijk is of de reis zoals gepland voor april (qua vorm, planning en budget) in het najaar op dezelfde wijze kan worden vormgegeven. Al deze omstandigheden samen hebben ons doen besluiten de reis naar Berlijn definitief te cancelen.

Wij vinden dit zeer spijtig, maar gaan ervan uit dat wij in 2021 alsnog op een onvergetelijke reis kunnen.

Deurwaardersmeeloopdagen
Het Coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze reis. Gezien de huidige ontwikkelingen en de door de overheid meest recent getroffen maatregelen kunnen ook de deurwaardersmeeloopdagen in de aanvankelijk geplande periode april/mei 2020 niet plaatsvinden. Wij doen onze uiterste best om met de deelnemende kantoren af te spreken dat de deurwaardersmeeloopdagen op een later moment dit jaar alsnog kunnen plaatsvinden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de leden die aan de deurwaardersmeeloopdagen zouden meedoen hierover geïnformeerd. Gemaakte afspraken voor de periode april/mei 2020 kunnen in ieder geval uit de agenda worden geschrapt.

Lezing 27 mei 2020
De laatste JB-lezing van dit jaar stond gepland voor 27 mei 2020. Deze lezing kan als gevolg van de overheidsmaatregelen geen doorgang vinden. Wij zullen uiteraard nagaan of de lezing kan worden verplaatst naar een later moment dit jaar. Ook kijken wij op dit moment in samenwerking met de Raad van de Orde van Advocaten en andere Baliebesturen naar de mogelijkheid om lezingen digitaal aan te bieden. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Pleitoefeningen
Ongetwijfeld zullen jullie hebben meegekregen dat ook de rechtbanken tot (in ieder geval 20 mei a.s.) dicht zijn voor publiek. De rechtbank Gelderland liet het bestuur reeds weten dat de pleitoefeningen van 3 april en 29 mei a.s. niet kunnen doorgaan. De leden die in april en mei hun pleitoefeningen zouden moeten doen, zijn hierover reeds door het bestuur geïnformeerd. De advocaten die op 25 augustus 2017 of eerder beëdigd zijn, zijn inmiddels uitgenodigd voor een nieuwe pleitrondes die in aangepaste vorm zullen plaatsvinden. De eerder kenbaar gemaakte planning is daarmee komen te vervallen. De advocaten die ná 25 augustus 2017 zijn beëdigd, ontvangen op een later moment een (nieuwe) uitnodiging voor de pleitrondes die in het najaar plaatsvinden.

TVvdM-borrel mei
Net als de lezing van 27 mei 2020 mogen ook de TVvdM borrel van mei niet worden gehouden. Wij hopen tijdens onze ALV van 5 juni 2020 weer het glas met jullie te kunnen heffen (op jullie gezondheid). Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de ALV op de geplande datum van 5 juni 2020 kan worden gehouden.

Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze tijden. Blijf gezond!

Contactgegevens:
Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. Y. Goessens (secretaris)
Stellicher

Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T 026 3777 111
E: secretaris@jongebaliegelderland.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland